Ca’Liptra

Ca’Liptra är en gård, delad av 4 mycket heterogena men mycket nära partners, med olika historier och erfarenheter. De möttes för första gången 2008 och två år senare börjar det första experimentella samarbetet. 2012 heter detta konsoliderade partnerskap Ca’Liptra.
Calipta är en växt av vinstockens blomma, som, som en huva, skyddar och omsluter blomställning till blommande. Att välja namnet med apostrof beror på facket av ordet ”Ca” som är hemma och ”Liptra”, vilket är en omprövning av akronymerna för namnen på dess medlemmar. Den stämningsfulla bilden som du skulle vilja förmedla är att från fusionen av huset (som en pistil) med de 4 medlemmarna (som blommans ståndare), kommer nya, äkta och framför allt goda frukter att föras.